Realbud.com
Sprzedaż inwestycyjna:500 126 247
Sprzedaż internetowa:530 710 580
Kontakt
Waluta
Produkty
Platforma do obsługi firm 
Wszystkie artykuły
Co zrobić ze śmieciami po budowie?
WSTECZ
Co zrobić ze śmieciami po budowie?

 

Wzniesienie budynku czy ukończenie remontu to tylko część sukcesu. Równie ważne jest uprzątnięcie miejsca pracy i odpowiednie zutylizowanie resztek materiałów budowlanych oraz innych odpadów zgodnie z przepisami prawa.

 

Cóż z tego, że ściany będą idealnie proste i ocieplone, a dach szczelny, jeśli dookoła zalegać będą zbędne materiały budowlane oraz rozmaite odpady. Resztki styropianów, pap, gruz, śmieci czy hałdy ziemi z wykopów są nie tylko nieestetyczne, ale skutecznie utrudnią każdy następny etap prac. Dodatkowo inwestor musi liczyć się z możliwością kontroli oraz otrzymania kary finansowej za niezgodne z prawem składowanie lub pozbywanie się zbędnych surowców pozostałych po budowie lub remoncie.

 

Odpady budowalne nie mogą trafić do zwykłego kontenera na śmieci. W zależności od rodzaju muszą być odpowiednio magazynowane, a następnie zostać wywiezione z placu budowy do miejsca utylizacji. Coraz ważniejsze staje się także ich segregowanie – im lepiej zostaną posortowane, tym niższe będą koszty ich utylizacji.

 

Gruz

Powstały podczas prac budowlanych gruz należy składować w przeznaczonych do tego kontenerach znajdujących się na terenie budowy. Jeśli ilość gruzu jest stosunkowo niewielka, można też gromadzić go w workach. Najłatwiejszym rozwiązaniem jest wynajęcie wyspecjalizowanej firmy zajmującej się odbiorem i utylizacją odpadów, która najpierw dostarczy odpowiedni kontener na plac budowy, a później zabierze odpady do miejsca składowania lub powtórnego przetwarzania. Wiąże się to z kosztami, ale zapewnia szybkie i zgodne z przepisami pozbycie się problemu.

 

Gdzie wyrzucić gruz?

 

Gruz można też wywieźć samodzielnie do lokalnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Zgodnie z przepisami transport gruzu powinien jednak odbywać się z zapewnieniem wszelkich warunków bezpieczeństwa oraz przy użyciu odpowiednio dostosowanego sprzętu. Gruz często oddać można także bezpłatnie przedsiębiorstwom, które przygotowują go do ponownego wykorzystania.

 

Na cenę wywozu gruzu budowlanego wpływ ma jego jakość oraz zdolność do ponownego użycia:

  • Gruz czysty (betonowy lub ceglany) to cenny surowiec o wszechstronnym zastosowaniu w budownictwie, który oddać można do skupu – zostanie on tam rozkruszony i przygotowany do ponownego wykorzystania.

  • Gruz zmieszany to gruz betonowy i ceglany zawierający elementy ceramiczne (glazura, terakota), fragmenty płyt gipsowo-kartonowych, murów lub dachówki, może on zawierać także inne materiały (np. złom, opakowania po materiałach budowlanych), ale w ilości nieprzekraczającej 5% łącznej masy. Gruz zmieszany po rozkruszeniu również może zostać ponownie wykorzystany.

  • Gruz zanieczyszczony zawiera dodatkowo wszelkie inne odpady budowlane i poremontowe (np. plastiki, złom, szkło, PVC, kawałki paneli, drewno, styropian, folie i taśmy malarskie czy zużyte narzędzia). Nie nadaje się on do ponownego użycia, dlatego koszty wywozu i utylizacji są w tym przypadku najwyższe.

 

Ziemia

Nadmiar ziemi pochodzi najczęściej z wykopów pod fundamenty. Ziemia ta może zostać na danej działce wykorzystana ponownie np. do ukształtowania terenu. Może ona również bez przeszkód po prostu pozostać na terenie inwestycji, a inwestorowi nie grozi za to żadna kara. Jeżeli jednak nie chcemy zatrzymać lub ponownie wykorzystać zalegającej ziemi, należy ją legalnie zutylizować. W wielu przypadkach praktycznym rozwiązaniem jest zamieszczenie w okolicy ogłoszenia o treści „oddam ziemię” – dzięki temu może ona zostać wykorzystana przy zagospodarowaniu innej działki.

 

Gdzie wyrzucić ziemię?

 

Kolejnym wyjściem jest kontenerowy wywóz ziemi. Koszt usługi zależny jest zazwyczaj od wielkości kontenera i czasu jego załadunku.

 

Styropian

Pozostały po budowie styropian można podzielić na dwie kategorie – zanieczyszczony i czysty. W pierwszym przypadku inwestor nie ma wyboru – zabrudzony styropian, który zawiera resztki klejów czy cementu, powinien trafić na pobliskie legalne wysypisko. Wiąże się to też oczywiście z koniecznością uiszczenia odpowiedniej opłaty recyklingowej. Drugim i kosztowniejszym rozwiązaniem jest wynajęcie firmy, która zabierze odpady z terenu budowy.

 

Gdzie wyrzucić styropian?

 

Czysty styropian można natomiast przekazać do lokalnego punktu zbiórki odpadów. Dobrym i zdecydowanie najbardziej ekologicznym rozwiązaniem jest oddanie resztek czystego styropianu do lokalnego przedsiębiorstwa zajmującego się wytwarzaniem styropianu. Zostanie on tam przerobiony na regranulat i ponownie wykorzystany.

 

Papa i smoła

Zużyte papy czy smoły to odpady szczególnie szkodliwe. Nie mogą trafić do zwykłego kontenera na śmieci ani nawet do kontenera na gruz. Ważny jest również sposób przechowywania zużytej papy – nie powinna być ona składowana bezpośrednio na podłożu, ale umieszczona np. na paletach, które dodatkowo przykryte będą plandeką. Tańszym, ale bardziej czasochłonnym rozwiązaniem jest samodzielne dostarczenie niepotrzebnych materiałów do pobliskiego punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych (PSZOK) odpowiednio dostosowanym do tego środkiem transportu. Warto jednak pamiętać o tym, że nie wszystkie PSZOK-i przyjmują tego typu odpady i sprawdzić ten fakt przed planowaną wizytą.

 

Gdzie wyrzucić papę gdzie wyrzucić smołę?

 

Drugie rozwiązanie wiąże się natomiast z koniecznością wynajęcia firmy, która podstawi specjalny kontener do składowana papy, a następnie odbierze go z posesji i dostarczy do miejsca legalnej utylizacji. To rozwiązanie droższe, ale i zdecydowanie mniej kłopotliwe.

 

Wełna mineralna

To również rodzaj odpadu klasyfikowany jako szkodliwy, dlatego nie może być po prostu składowany na terenie inwestycji ani nawet oddany do PSZOK-u. Podobnie jak papy, zużyta wełna mineralna musi zostać poddana specjalistycznej utylizacji. Najlepszym rozwiązaniem jest w tym przypadku skorzystanie z usług wyspecjalizowanej firmy, która podstawi odpowiedni kontener oraz odbierze niepotrzebny surowiec.

 

Gdzie wyrzucić wełnę?

 

Farby, lakiery, kleje

Otwarte puszki i opakowania po substancjach chemicznych, które nie zostaną już użyte, należy oddać do lokalnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Podobnie uczynić można ze zużytymi narzędziami malarskimi. Pod żadnym pozorem nie wolno natomiast wylewać resztek farb czy klejów do ścieków bądź na ziemię.

 

Gdzie wyrzucić farby?

 

Co jeszcze można zrobić z odpadami budowalnymi?

Segregacja odpadów po budowie lub remoncie to rozwiązanie, które z pewnością może przyczynić się do znacznych oszczędności. Złom, metale kolorowe lub czysty gruz oddać można do skupów, co pozwoli choć częściowo zmniejszyć koszty inwestycji, a jednocześnie będzie działaniem przyjaznym dla środowiska naturalnego.

 

Wiele materiałów można natomiast po prostu przechować i ponownie wykorzystać. Wiadra i pojemniki po materiałach budowlanych mogą przydać się w ogrodzie, a zbędne deski czy płyty kartonowo-gipsowe z pewnością znajdą zastosowanie podczas domowego majsterkowania.

 

Problem farb, klejów czy innych surowców, które nie zostały zużyte, rozwiązać można przekazując je np. na lokalne cele społeczne. W mediach społecznościowych popularnością cieszą się też grupy „zero waste” lub „less waste”, gdzie zamieścić można ogłoszenie, o niepotrzebnych i zdatnych do użycia materiałach budowlanych, które może za darmo wykorzystać ktoś inny.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium