Realbud.com
Retur & ångerrätt

Reklamationer av varor

1. Enligt Civil kodex (22[1]), är Realbud som säljande företag skyldigt att ge garanti för eventuella defekter (särskilt specificerat i Civilkodex  art. 556, 556[1-3]

2. Uppkommna reklamationer (lagstadgade eller härrörda från detta reglemente) skickas till: Hurtownia Materialow Budowlanych Realbud Sp. Z o.o., 1 Maja 32, 71-627, Szczecin, kontakt@realbud.se. Realbud förbinder sig att inom 14 dagar undersöka varje reklamation, alternativt om detta inte skulle vara möjligt att inom samma tid meddela kunden när reklamationen blir undersökt.

Realbud producerar inte varorna och ger därför inte garanti för de sålda varorna. Producenten för varan kan ge garanti på själva varan på de villkor som står i varans garantikort. Konsumenten kan reklamera varan direkt hos auktoriserad service, om garantikortet medger detta. Adressen finns på garantikortet.

Returer - Ångerrätt

I samband med att avtalen slutna mellan Realbud och dess kunde sker på distans, faller de under art. 27 av konsumenträttslagen. Detta innebär att kunden har full rätt att häva avtalet inom 14dagar kostnadsfritt (gäller ej kostnader enl. Art 33, art34 ust2 och art35 konsumenträttslagen) och utan skyldighet att ange anledning. För att häva avtalet måste Kunden meddela oss (Hurtownia Materialow Budowlanych Realbud Sp. z o.o., 1 Maja 32, 71-627 Szczecin, kontakt@realbud.se, Telefon: +48 530 710 580, Fax: +48 91 442 90 79) sitt beslut skriftligt (tex. Via post, faks eller mail). Det finns en mall för hävning av avtal på portalen men den är inte obligatorisk. Det räcker att vi får beslutet skickat till oss inom 14 dagar from. dagen då avtalet slutits.  Vi för då tillbaka alla erhållna betalningar inkl. Transportkostnader (bara billigaste formen av leveranssätt som offererats –har kunden valt dyrare kommer inte de extra kostnaderna att betalas tillbaka)  så fort som möjligt dock inom 14 dagar from vi erhållit informationen om hävning av avtalet. Återbetalningen är kostnadsfri och kommer att ske i samma form som originalbetalningen om inget annat överrenskommits. Vi kommer att återta varorna. Kunden blir debiterad för värdeminskningskostnader i samband med varans användning (vare sig det är på rätt eller fel sätt), dock inte för uppackning av varan. Kostnaderna beror på antalet varor, dess mått samt avståndet. Maxbeloppet är 50000 PLN.

Rätten att häva avtalet gäller inte i följande fall:

- Avtal där varan är specialtillverkad för kunden (tex enligt kundens specifikation)

- Avtal där varan har kort bäst före datum

- Avtal där varan är förseglad av säkerhets eller hygieniska skäl och där ev. Brytning av förpackningen gör varan oreturbar

- Avtal där varan är av sådan karaktär att den oåterkallat ändrar sig. (tex. Blandas med andra varor)

Hävning av avtal –mall 

(Fyll i och skicka in –bara i de fall Du vill häva avtalet)

- Mottagare Hurtownia Materialow Budowlanych Realbud Sp. z o.o., 1 Maja 32, 71-627 Szczecin, kontakt@realbud.se, Telefon +48 530 710 580, Fax: +48 91 442 90 79

- Härmed informerar Jag/Vi(*) att Jag/Vi(*) vill häva avtalet om försäljning av följande varor(*)/avtalet om leverans av följande varor(*)/ avtalet om utförande                 Av följande tjänst/tjänster(*)

- Datum för avtalet/emottagningen(*)

- Kundens/kundernas(*) namn och efternamn

- Kundens/kundernas(*) adress

- Kundens/kundernas(*) underskrift (behövs bara om mallen skickas in i pappersformat)

- Datum

(*) Stryk det som inte används

do góry
Shop is in view mode
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium